Spółdzielnia Pracy ELEKTRA, 81-659 Gdynia-Witomino, ul.Wąska 8, tel./fax (0-58) 624-11-69

 
Spółdzielnia Pracy ELEKTRA
 
     
 
URZĄDZENIE STERUJĄCE POZIOMEM LUB RÓŻNICĄ POZIOMÓW CIECZY
 
     
  schemat instalacjiZmodyfikowana wersja urządzenia produkowanego przez nas od 1994r.

Urządzenie przeznaczone jest do załączania krat schodkowych, łukowych, sit itp. w oczyszczalniach ścieków. Można je zastosować wszędzie tam gdzie występują trudne warunki pomiaru i konieczna jest znaczna dokładność. Urządzenie można również zastosować do pomiaru poziomu i załączania urządzeń w zależności od nastawionej wartości.

 
     
   Zasada działania  
     
  Pomiar poziomu i różnicy poziomów dokonywany jest za pomocą pomiaru różnicy ciśnień. W przypadku pomiaru poziomu mierzona jest różnica pomiędzy ciśnieniem w sondzie pomiarowej a ciśnieniem atmosferycznym. Różnica poziomu mierzona jest poprzez różnicę ciśnień w dwóch sondach. Odległość sond od zestawu pomiarowego nie ma większego znaczenia.

 

 
     
   Opis funkcji  
     
  Praca w układzie cyklicznym

Nastawiany czas pracy cyklicznej w zakresie od 1 do 120 minut. Jeżeli w tym czasie wystąpi sygnał od nastawionej różnicy poziomów, to upływający czas jest zerowany a jego naliczanie zaczyna się od nowa.

Nastawa różnicy poziomów i histerezy

Wpisujemy różnicę poziomów występującą (np. na kracie) przy której zostanie załączony przekaźnik. Nastawiamy również wartość histerezy (o ile musi poziom opaść, aby zanikł sygnał wysyłany od różnicówki)

Regulator temperatury wraz z pomiarem

Może służyć do regulacji temperatury w osłonach termicznych krat, podajników ślimakowych, szafach sterowniczych itp. Nastawiamy temperaturę załączenia oraz histerezę.

Odczyt parametrów

Posiadamy możliwość odczytu aktualnej różnicy poziomów a w wersji indywidualnej poziomu za i przed kratą.

Automatyczne zerowanie

Funkcja służy do automatycznego ustawienia zera po zamontowaniu sond i do ewentualnej jego korekty w trakcie pracy.

 

 
     
   Opcje urządzenia  
     
  Interfejs 4-20mA

Na konkretne zamówienie wyposażamy zestaw w izolowany galwanicznie przetwornik różnicy poziomów lub poziomu na sygnał 4-20mA.

Interfejs RS - 232

Na konkretne zamówienie dostarczamy oprogramowanie do odczytu i nastawy parametrów poprzez interfejs RS -232. W pamięci sterownika możemy zgromadzić 256 ostatnich informacji o stanie procesu.

Pomiar temperatury

Możliwy jest pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach. Zakres pomiaru wynosi od -20 do + 70 C

Regulator temperatury

Możliwe jest zaprogramowanie jednego regulatora temperatury. Zakres od -10 do +70 C. Ustawiana histereza.

 

 
     
   Dane techniczne urządzenia  
     
  Zasilanie

Napięcie zasilania 220 V~
Pobór mocy 15W

Zakres pomiaru

wersja 1. Różnica poziomów do 1 m.
wersja 2. Różnica poziomów do 2 m

Dokładność pomiaru

wersja 1. Do 10 mm (w wykonaniu indywidualnym do 1 mm)
wersja 2. Do 20 mm

Wymiary

260*230*115 mm

 
     

spis treści | magnetyzery | magnetyzery IDM | cennik | instalacje | regulatory | o firmie | ciekawostki | >>>