Spółdzielnia Pracy ELEKTRA, 81-659 Gdynia-Witomino, ul.Wąska 8, tel./fax (0-58) 624-11-69

 
Spółdzielnia Pracy ELEKTRA
 
     
 


MAGNETYZERY I FILTRY MAGNETYCZNE

Magnetyzery stanowią zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia kotłowego w nowych instalacjach wodnych, a zarazem są sposobem na usuwanie kamienia ze starych instalacji. Urządzenia nie wymagają dozoru ani regulacji.

UWAGA. Poza przedstawionymi poniżej magnetyzerami przeznaczonymi do ochrony całych instalacji wodnych, produkujemy również magnetyzery IDM, chroniące przed kamieniem pojedyńcze urządzenia np. pralki lub zmywarki. Więcej informacji na stronie magnetyzery IDM.


Magnetyzery

 
     
   Budowa i zasada działania  
     
  magnetyzer Magnetyzer składa się z cylindrycznego korpusu (rury), wewnątrz której umieszczone są magnesy stałe w ten sposób, że ciecz przepływająca przez urządzenie przecina prostopadle linie sił pola magnetycznego. Pod wpływem tego pola cząsteczki cieczy i rozpuszczone w niej sole zmieniają swoje własności elektrofizyczne. Dzięki temu sole wapnia, magnezu, krzemiany itp. wytrącają się w postaci drobnokrystalicznego mułku nie wiążącego się w spoiste warstwy na ściankach przewodów, kotłów, itp. Wytracony muł (w procesie ogrzewania lub zachwiania równowagi C02) unoszony jest przez prąd cieczy poza instalację lub osadza się w martwych przestrzeniach tworząc warstwy łatwe do usunięcia metodą odmulania. Cząsteczki elektrolitu poddanego działaniu pola magnetycznego stykając się z cząsteczkami nie poddanymi takim wpływom przekazują im swoje ładunki. Dzięki temu istnieje możliwość usunięcia kamienia kotłowego ze starych instalacji. Woda po przejściu przez pole magnetyczne nie zmienia swoich właściwości chemicznych i organicznych.

 

 
     
   Dobór urządzeń i przykłady instalowania  
     
 

Zaleca się instalowanie tych urządzeń przed podgrzewaczami, bojlerami, termami, wymiennikami ciepła, kotłami c.o., pompami, chłodnicami i innymi miejscami szczególnie narażonymi na odkładanie się kamienia kotłowego. Przed magnetyzerami zaleca się instalowanie filtrów siatkowych.

Urządzenia dobiera się na podstawie wydajności przepływu wg wzoru:

Qmin < qinst < Qmax

Qmin - zakładany minimalny przepływ w magnetyzerze w m3/h
Qmax- zakładany maksymalny przepływ w magnetyzerze w m3/h

Dla domków jednorodzinnych przeznaczony jest typ ID o przyłączu gwintowym 1/2", 3/4",1". Przy doborze należy kierować się średnicą rurociągu.

 

 
     
   Zakres produkcji  
     
 
  • typ ID o wydajności 0,3 do 1,4 m3/h
  • typ 1.4/5.5-M o wydajności 1,4 do 5,5 m3/h
  • typ 5.8/23.5-M o wydajności 5,8 do 23,5 m3/h
  • typ 13/51-M o wydajności 13 do 51 m3/h
  • typ PW o wydajności 30 do 120 m3/h
  • typ ZW o wydajności 125 do 620 m3/h
  • typ EC o wydajności 625 do 2500 m3/h

Charakterystykę poszczególnych typów podano w dokumentacji technicznej. Tam też szczegółowo opisano metodę magnetycznego uzdatniania cieczy i przykłady instalowania magnetyzerów.

Biurom projektowym wysyłamy dokumentację techniczną bezpłatnie. Kontakt

 

 
     
  Filtry magnetyczne  
     
   Przeznaczenie  
     
  filtr magnetyczny Filtry magnetyczne spełniają rolę filtra siatkowego, a ponadto dzięki zastosowaniu wkładu magnetycznego, usuwają z wody bardzo drobne zanieczyszczenia o własnościach magnetycznych, dlatego powinny być stosowane przede wszystkim przed urządzeniami pomiarowymi i urządzeniami automatycznej regulacji, a zwłaszcza przed licznikami ciepła.

 

 
     
   Budowa i zasada działania  
     
  Filtry magnetyczne o przyłączu kołnierzowym wykonane są z żeliwa szarego, a o przyłączu gwintowym z mosiądzu. W korpusie umieszczona jest siatka filtracyjna, wykonana z fosforobrązu lub blachy nierdzewnej oraz wkład magnetyczny Woda przepływając przez filtr pozostawia zanieczyszczenia stałe na siatce, a szlam magnetyczny będący produktem korozji żelaza w sieciach cieplnych wyłapuje silne pole magnetyczne z magnesów stałych.

 

 
     
   Konserwacja i czyszczenie  
     
  Filtr magnetyczny powinien być czyszczony zaraz po uruchomieniu instalacji, aby usunąć zanieczyszczenia pomontażowe, a następnie co 6 miesięcy. Jeżeli w sieci występują duże ilości kamienia kotłowego lub produktów korozji, filtr należy czyścić częściej. W filtrach kołnierzowych nie należy odkręcać korka rewizyjnego, ponieważ spowoduje to zniszczenie wkładu magnetycznego.

 

 
     
   Dobór filtrów magnetycznych  
     
 
Dnom
mm/G"
Qmax
m3/h
  filtry magnetyczne - oznaczeniaZapraszamy do współpracy biura projektowe oraz dystrybutorów.

Cennik hurtowy magnetyzerów i filtrów magnetycznych

1/2" 1,2
3/4" 2,3
1" 3,8
1 1/4" 4,6
1 1/2" 6,2
2" 10,7
32 10,3
40 12,8
50 16,3
65 25,7
80 39,0
100 62,0
125 104,0
150 130,0
200 260,0
 
     

spis treści | magnetyzery | magnetyzery IDM | cennik | instalacje | regulatory | o firmie | ciekawostki | >>>