ELEKTRA - logo

 

 

 

Spółdzielnia Pracy ELEKTRA
81-659 Gdynia-Witomino, ul. Wąska 8
tel./fax (0-58) 624-11-69

 

 

 

 

Ciekawostki

 


 
 

 Magnetyzery i filtry magnetyczne


Proste zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia kotłowego w nowych instalacjach wodnych, a zarazem sposób na usuwanie kamienia ze starych instalacji.

więcej informacji ...

 

 

 

Magnetyzer IDM - przyjaciel pralki i zmywarki


Niewielki urządzenie doskonale chroniące pralkę lub zmywarkę przed osadem wapiennym, do samodzielnego montażu na wężu zasilającym urządzenia w wodę.

więcej informacji ...

 

 

 

Instalacje do chemicznego strącania fosforu w oczyszczalniach ścieków

 • z zastosowaniem granulatu siarczanu żelazawego FeSO4 x 7H2O
  niskie koszty eksploatacji; wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych; w pełni automatyczne sterowanie procesem wytwarzania i dozowania roztworu

więcej informacji ...

 

 • z zastosowaniem innych koagulantów, np. PIXu, siarczanu glinu, chlorku żelaza
  kompletne instalacje dozowania wraz z dostawą zbiornika i niezbędnego oprzyrządowania

 

 

Urządzenia sterujące

 • urządzenia sterujące poziomem i/lub różnicą poziomów cieczy
  sterowanie wszelkiego rodzaju kratami: schodkowymi, łukowymi, bębnowymi oraz podajnikami hydraulicznymi i ślimakowymi

więcej informacji ...

 

 • system telefonicznego powiadamiania o awarii
  zdalna kontrola działania urządzeń, ewidencja zdarzeń krytycznych

więcej informacji ...

 

 

 

Usługi dla oczyszczalni ścieków

 • sterowanie procesem natleniania i recylkulacji osadu
 • stacje polielektrolitów

 

 

spis treści | magnetyzery | magnetyzery IDM | cennik | instalacje | regulatory | o firmie | ciekawostki | >>>