FORMULARZ   ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE ZAMAWIANEGO TOWARU:

Przedmiot zamówienia:  

Typ:  

Przyłącze:  

Wielkość:   

  

ilość (sztuk): 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Imię:  

Nazwisko:  

Nazwa Firmy:  

NIP:  

Ulica:  

Nr domu:  

  Nr mieszk.:

Miasto:  

 

Kod:

Telefon:  

Email:  

 

Informacje dodatkowe: