ELEKTRA - logo

 


 
 

 Magnetyzery i filtry magnetyczne


Proste zabezpieczenie przed osadzaniem si´┐Ż kamienia kot´┐Żowego w nowych instalacjach wodnych, a zarazem spos´┐Żb na usuwanie kamienia ze starych instalacji.

wi´┐Żcej informacji ...

 

 

 

Magnetyzer IDM - przyjaciel pralki i zmywarki


Niewielki urz´┐Żdzenie doskonale chroni´┐Żce pralk´┐Ż lub zmywark´┐Ż przed osadem wapiennym, do samodzielnego monta´┐Żu na w´┐Żu zasilaj´┐Żcym urz´┐Żdzenia w wod´┐Ż.

wi´┐Żcej informacji ...

 

 

 

Instalacje do chemicznego str´┐Żcania fosforu w oczyszczalniach ´┐Żciek´┐Żw

 • z zastosowaniem granulatu siarczanu ´┐Żelazawego FeSO4 x 7H2O
  niskie koszty eksploatacji; wykorzystanie odpad´┐Żw poprodukcyjnych; w pe´┐Żni automatyczne sterowanie procesem wytwarzania i dozowania roztworu

wi´┐Żcej informacji ...

 

 • z zastosowaniem innych koagulant´┐Żw, np. PIXu, siarczanu glinu, chlorku ´┐Żelaza
  kompletne instalacje dozowania wraz z dostaw´┐Ż zbiornika i niezb´┐Żdnego oprzyrz´┐Żdowania

 

 

Urz´┐Żdzenia steruj´┐Żce

 • urz´┐Żdzenia steruj´┐Żce poziomem i/lub r´┐Żnic´┐Ż poziom´┐Żw cieczy
  sterowanie wszelkiego rodzaju kratami: schodkowymi, ´┐Żukowymi, b´┐Żbnowymi oraz podajnikami hydraulicznymi i ´┐Żlimakowymi

wi´┐Żcej informacji ...

 

 • system telefonicznego powiadamiania o awarii
  zdalna kontrola dzia´┐Żania urz´┐Żdze´┐Ż, ewidencja zdarze´┐Ż krytycznych

wi´┐Żcej informacji ...

 

 

 

Us´┐Żugi dla oczyszczalni ´┐Żciek´┐Żw

 • sterowanie procesem natleniania i recylkulacji osadu
 • stacje polielektrolit´┐Żw

 

 

spis tre´┐Żci | magnetyzery | magnetyzery IDM | cennik | instalacje | regulatory | o firmie | ciekawostki | >>>